نمایش دادن همه 6 نتیجه

شامورتی کتری و قوری 2 لیتری و 1 لیتری مشکی

290,000 تومان
شامورتی (گداجوش) دسته‌دار نوعی کتری مسافرتی که برای اولین بار توسط کشاورزان و چوپانان مورد استفاده قرار گرفت و ایده‌

شامورتی 2.5 لیتری مشکی مدل ارمنی

184,000 تومان
شامورتی (گداجوش) دسته‌دار نوعی کتری مسافرتی که برای اولین بار توسط کشاورزان و چوپانان مورد استفاده قرار گرفت و ایده‌

شامورتی 2 لیتری مشکی

159,000 تومان
شامورتی (گداجوش) دسته‌دار نوعی کتری مسافرتی که برای اولین بار توسط کشاورزان و چوپانان مورد استفاده قرار گرفت و ایده‌

شامورتی 1.5 لیتری مشکی

165,000 تومان
شامورتی (گداجوش) دسته‌دار نوعی کتری مسافرتی که برای اولین بار توسط کشاورزان و چوپانان مورد استفاده قرار گرفت و ایده‌

شامورتی 1 لیتری با دسته آویز

140,000 تومان
شامورتی (گداجوش) دسته‌دار نوعی کتری مسافرتی که برای اولین بار توسط کشاورزان و چوپانان مورد استفاده قرار گرفت و ایده‌

شامورتی 1 لیتری بدون دسته آویز

136,000 تومان
شامورتی (گداجوش) دسته‌دار نوعی کتری مسافرتی که برای اولین بار توسط کشاورزان و چوپانان مورد استفاده قرار گرفت و ایده‌